Jokainen uusi asukas tuo kustannuksia tai tuloja

Käsityksen saaminen siitä, mikä on lasten ja nuorten ja toisaalta eläkeläisten ja ikäihmisten kunnille aiheuttama nettokustannus, on vaikeaa. Tältä osin tieto korvautuu helposti ennakkoluuloilla. Suuntaa-antavaan käsitykseen voi päästä tutustumalla taannoisten lautakuntien käyttömenobudjetteihin. Ka Lisää

Eläkeläiset paikkaavat tuloveroaukon

Kokonaisen kansakunnan huoltosuhteen kannalta väestörakenteen tasapainoisuus on jatkuvuudelle välttämätöntä. Se ei tarkoita, että syntyviä pitäisi olla kaikissa kunnissa lukumääräisesti enemmän kuin ikääntyneitä. Taloudellisen omavaraisuuden näkökulmasta tilanne Suomessa on jo valmiiksi epätasapaino Lisää

css.php